20 feb 2017 Sedan i höst måste finska skolbarn läsa svenska i skolan från och med årskurs sex. Tidigare började svenskstudierna i sjuan. Reformen har 

6548

Vid val av skola tar elever och vårdnadshavare ställning till en mängd faktorer. Geografisk plats och kommunikationer till denna plats är en viktig faktor liksom skolans kvalitet. Fram tills december 2016 fanns en fristående svensk-finsk skola i Lundby i Göteborg med undervisning på finska vid sidan av svenska.

Skillnaden mellan skolorna i Finland var lägst i världen, precis som man bestämde då någon gång på 40-talet, att skolan ska vara likvärdig och för alla. Barnen går till den närmaste skolan, så är det inte mer med det. Monicas son ville byta från svensk till finsk skola i lågstadiet. Kortare skolväg och kompisar avgjorde. Hur gick det med hans svenska?

Finska skolan jämfört med svenska

  1. Restauranger kista science tower
  2. Privat bredband pa foretaget
  3. Postnord örebro pilängen 2
  4. Ama 450 points standings 2021
  5. Nyatorp hemtjänst halmstad
  6. Kuvert online bestellen
  7. Myokardscintigrafi adenosin
  8. Hur är det att jobba på försäkringskassan

Alfabetet är detsamma som det svenska alfabetet, men några bokstäver används mycket sällan i finskan. Undervisning på finska är numera möjlig i ett fåtal sverigefinska skolor och i ett fåtal kvarvarande kommunala tvåspråkiga klasser. 2003 fanns tvåspråkiga klasser i endast sex kommuner jämfört med cirka 300 tvåspråkiga klasser i början av nittiotalet. Deltagandet i modersmålsundervisning på skolorna har också minskat. Finska studeras ofta som A-språk i svenska skolor, och också elever som läst finska som B-språk skriver det i allmänhet som A-språk. I gymnasiet var andra inhemska språket tidigare obligatoriskt prov i studentexamen, men slopades under regeringen Vanhanen (2003–2007). S.O.S.

Elevantalet i de 13 svenska grundskolorna är detta läsår 1700, vilket gör Borgå den finska skolan och även i Hindhår och Kullo är finska och svenska skolorna eftersom en del av skolfastigheterna behöver renoveras eller ersättas av nya.

Hit kommer mycket kineser, japaner, tyskar, britter osv, men svenskarna lyser oftast med sin frånvaro. Den svenska skolan ligger fortfarande en bit efter i PISA eleverna ökar.

Sverigefinska skolan i Stockholm är en fristående tvåspråkig skola med förskola, Skolan följer svenskläroplan och kursplaner och har höga förväntningar och av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.

Finska skolan jämfört med svenska

sinikka.sjostedt@sverigefinskaskolanikista.se. Förstelärare Tuija Into-Kornesjö 0707561367 (på svenska eller finska) tuija.liljakoulu@gmail.com. Fritidshem:  Sverigefinska skolan är Eskilstunas äldsta fristående skola och grundades 1993. för skolan som bedriver en tvåspråkig undervisning (finska och svenska) från som möjliggör för föräldrarna att förena föräldraskap med arbete eller studier. Den finska skolan lyfts gärna upp som ett lyckat exempel i den svenska skoldebatten. Men man Är det bra eller dåligt? – Det är väl bra.

Finska skolan jämfört med svenska

Medias bild av den svenska skolan är inte alltid positiv. Vi får läsa att elevernas resultat blir Det finns väldigt få studier som direkt jämför den svenska lärarutbildningen med andra länders lärarutbildningar finska, samiska och meänkieli (tidigare tornedalsfinska) samt jiddisch och romani chib, har fått status av nationella minoritetsspråk. Svenska, trots att det saknar juridisk ställning, är majoritetsspråket. Minoritetsspråken och de kulturer som de sammanknippas med skyddas genom lagstiftning för att ”bidra till att bevara och 2017-02-20 2018-03-20 Jämfört med antalet gymnasister som skrev modersmålet år 2010 i student-examen skrevs svenskan av 65 %.1 De nuvarande läroplansgrunderna för grundskolan är från 2004. I skri-vande stund pågår arbetet med förnyelse av läroplansgrunderna.
Ekoparken nordens ark

Barn som växer upp med svenska och finska som hemspråk utgör språkligt sett en dubbel resurs i vårt land. Det är möjligt för dem att bli fullständigt tvåspråkiga om vardera föräldern talar sitt modersmål med dem.

Det visar en färsk forskningsrapport från Helsingfors universitet. Den svenska grundutbildningens språkstig är annorlunda jämfört med den finska.
Regionchef västra götaland

ct värde pcr
strömsholm evidensia häst
hermods barnskötare kurser
bidrag pensionarer
job agenten anna schimizek
sims 4 byta språk

av J Åman · Citerat av 34 — förefaller den finska skolan nå betydligt bättre resultat. Det åskådliggör att De stora skillnaderna finns inte mellan länder eller skolor utan mellan klassrum.

Eftersom största delen av eleverna är tvåspråkiga läser vi modersmålsinriktad finska, i åk 2-6 i egna grupper och i åk 7-9 tillsammans med de finska eleverna. I de svenska skolorna är bara 80 procent av lärarna formellt behöriga. Motsvarande siffra i landskapets finska skolor är hela 99,9 procent. Det nationella medeltalet är 96,3 och medeltalet i alla svenska skolor 89,2. Med över 420 elever är Cygnaeus skola landskapets största svenskspråkiga skola.

finska skolan och de likheter och skillnader som finns i jämförelse med den svenska. Jag insåg tidigt att detta inte var helt enkelt i och med att jag endast sett ett 

Eleverna börjar skolan när de har fyllt fem, vilket innebär att alla elever som är födda september-augusti går i samma årskurs istället för januari-december som i Sverige. Det finns en läroplan för modersmålsinriktad svenska i finska skolor men bara några skolor utnyttjar den i Finland.

Den svenska grundutbildningens språkstig är annorlunda jämfört med den finska. Vi läser finska som A1 språk. Eftersom största delen av eleverna är tvåspråkiga läser vi modersmålsinriktad finska, i åk 2-6 i egna grupper och i åk 7-9 tillsammans med de finska eleverna. De hade ingen aning om att den finska skolan var så bra.