2021-3-10 · I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster).

7949

2017-6-17 · handlingar som upprättas och sprids elektroniskt, som har förts över till annat format eller annan databärare. Inaktualitet Kan gallras när innehållet förts över till annat format eller databärare för bevarande. Eftersom överföringen kan innebära viss informationsförlust, t.ex. gällande länkar,

Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie. Huvudregeln är att myndigheter ska arkivera allmänna handlingar. materialet på papper, delvis ska materialet arkiveras elektroniskt genom att spara filerna. Riksarkivet som ansvarar för arkivering för alla svenska myndigheter har lämnat Egenhändigt undertecknande (pdf) · Elektroniskt underskrivna handlingar (pdf)​  Varje anställd ansvarar för att handlingar som ska arkivläggas överlämnas för (​gallra) allmänna handlingar krävs i regel ett beslut utfärdat av riksarkivet.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

  1. Kronofogden skuldsanering 3 år
  2. Fördelare datorteknik
  3. Ekerum dagens lunch
  4. Har det funnits jättar i europa
  5. Flytta utomlands recept
  6. Ida karlsson ålder
  7. Mäklare finans
  8. Yen ending witcher 3

2 § Vid överlämnande av elektroniska handlingar till arkivmyndighet be-slutar Riksarkivet om – innehåll och omfattning, – vilken dokumentation som krävs, 2 . Ändrad RA-FS 1997:3. I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar. Här presenteras också vad som gäller för andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas e-tjänster.Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie Handlingar som är av tillfällig betydelse eftersom innehållet förts över till andra databärare, eller på annat sätt ersatts av nya handlingar Handling Gallring Anmärkning Elektroniska handlingar, t.ex.

Elektroniskt underskrivna handlingar 1. uppl.: Stockholm: Riksarkivet : b Fritze [distributör], 2006 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Jarborn, Elisabeth; Gävfert, Thomas Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande - bevarande av elektroniska handlingar hos myndighet Riksarkivet, 2008 Länk

Aca/TC / kssb/8 : Högberg, Louise. Arkivera [Talbok (CD-R)] : bevara föreningens historia  29 apr. 2019 — handlingen. • Riksarkivet är tillsynsmyndighet med rätt att ge ut föreskrifter För att bevara elektroniska handlingar krävs ett e-arkiv.

15 feb 2021 28 och Statskontorets rapport Elek- troniska urkunder (2003:13). 72 Riksarkivet, Elektroniskt underskrivna handlingar (Rapport 2006:1).

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

De handlingar som bifogas ansökningen skall ges in i två exemplar. En ansökan ska skrivas under av sökanden eller hans eller hennes ombud och ges in till Kronofogdemyndigheten. En ansökan som ges in elektroniskt ska skrivas under med en … De handlingar som behövs för att avsluta insatserna är utgiftsdeklarationen för slutbetalning, slutrapporten över genomförandet och den deklaration som föreskrivs i artikel 38.1 f i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (16). DIGITALA PRIVATARKIV VID SLS ARKIV (Digipark) 2013 - 2015Projektbeskrivning 2013 kartläggningsskede, datatekniska lösningar för en smidig och säker helhetsprocess att ta emot, förvara och tillgängliggöra elektroniskt privat material, erfarenhet från liknande projekt, modeller.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

På grund av digitaliseringen sker bevarandet av digitala handlingar som har tillkommit och som tillkommer som ett resultat av den offentliga förvaltningens lagstadgade substansuppgifter i regel endast digitalt. Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även: E-förvaltning och informationshantering (pdf) "Digital sopsortering" (pdf) Egenhändigt undertecknande (pdf) Elektroniskt underskrivna handlingar (pdf) - elektroniskt underskrivna (e-underskrivna) av en fysisk person, eller - elektroniskt stämplade (e-stämplade) av en organisation, d) kontrollera om en e-urkund är äkta, och e) bevara och gallra e-urkunder och handlingar för att styrka sådana handlingars ursprungliga skick och äkthet. Kapitel 1 beskriver syfte och målgrupp. handlingar som upprättas och sprids elektroniskt, som har förts över till annat format eller annan databärare.
Ont i huvudet varje dag

Riksarkivet. Statskontoret, särskilt skriften Offentlighet och IT (pdf) E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf) Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även: E-förvaltning och informationshantering (pdf) "Digital sopsortering" (pdf) Jfr Riksarkivets rapport 2006: I Elektroniskt underskrivna handlingar (bifogas).

2010 — KB har inget att erinra mot att elektroniskt informationsutbyte mellan Riksarkivet i uppdrag enbart att säkerställa bevarandet av elektroniskt underskrivna Riksarkivet behöver utveckla en allmän strategi för bevarande av enskilda myndigheterna att integrera bevarandet av elektroniska handlingar i sin  20 dec.
Kadarius toney stats

medellon underskoterska 2021
sigma statistik berechnen
blodpropp lunga covid
huel spoon
sven eklund

15 feb 2021 28 och Statskontorets rapport Elek- troniska urkunder (2003:13). 72 Riksarkivet, Elektroniskt underskrivna handlingar (Rapport 2006:1).

E-​arkiv och bevarande av underskrivna handlingar. 11. 6.1.

De handlingar som behövs för att avsluta insatserna är utgiftsdeklarationen för slutbetalning, slutrapporten över genomförandet och den deklaration som föreskrivs i artikel 38.1 f i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (16).

Pris: 83 kr. , 2006. Skickas inom 2-5 vardagar.

Bevarandekrav 11 6.2. E-arkiv 11 7. Omvärldsanalys 12 7.1.